בניית פרוייקטי גמר להנדסאים בתחום אלקטרוניקהבמכללת אורט רחובות.

מנחה: ירון דורי