ברוכות הבאות לתוכנית בית מדרש יוצר לשנת תשע"ה.
מטרת התכנית הינה לחבר את הלימוד העיוני לפנימיות ולאפשר לתלמידות לגלות את עולמן הפנימי דרך האמנות.

שיעורי תורה שבעל-פה באולפנת נווה שרה הרצוג.

השנה נעסוק בהלכות ברכות ובין אדם לחברו

שיעורי תורה שבעל-פה באולפנת נווה שרה הרצוג.

השנה נעסוק בהלכות ברכות ובין אדם לחברו

שיעורי תורה שבעל-פה באולפנת נווה שרה הרצוג.

השנה נעסוק בהלכות ברכות ובין אדם לחברו

שיעורי תורה שבעל-פה באולפנת נווה שרה הרצוג.

השנה נעסוק בהלכות ברכות ובין אדם לחברו

שיעורי תורה שבעל-פה באולפנת נווה שרה הרצוג.

השנה נעסוק בהלכות ברכות ובין אדם לחברו

שיעורי תורה שבעל-פה באולפנת נווה שרה הרצוג.

השנה נעסוק בהלכות ברכות ובין אדם לחברו