תוכנו של הקורס יעסוק בנושא המצבר ברכב תפקידו .מבנה ,ועיקרון פעולתו

תוכנו של הקורס זה יעסוק בנושא מערכת ההתנעה  ברכב תפקידה .מבנה ,ועיקרון פעולתה ,בדיקות מתנע,ואיתור תקלות במערכת כאשר אינה תקינה.